Zestaw snpsig Prothrombin (G20210A) Genotyping Kit

PrimerDesign
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Zestawy snpsig Real-time PCR Genotyping Kit do wykrywania Prothrombin (G20210A)

SKU: Z-Path-GT-Prothrombin-G20210A Kategorie: ,

Primerdesign oferuje gamę ponad 300 zestawów diagnostycznych z serii genesig, które opierają się na technologii amplifikacji kwasów nukleinowych (NAT), powszechnie stosowaną m.in. do wykrywania i oznaczania drobnoustrojów.  Zestawy zostały zaprojektowane  z możliwie najszerszym profilem detekcji, aby zapewnić wykrycie wszystkich istotnych klinicznie szczepów i podtypów. Startery wykazują 100% homologii z ponad 95% sekwencji  w bazie danych NCBI dostępnych w czasie projektowania.

 

Wyróżnia się dwa typy mutacji związanych z rozwojem choroby nowotworowej – mutacje somatyczne oraz mutacje germinalne, zwane również konstytucyjnymi. Pierwsze powstają spontanicznie w  ciągu życia pacjenta na skutek działania czynników środowiskowych. Drugi rodzaj mutacji warunkuje genetyczne predyspozycje do rozwoju choroby nowotworowej. Dane naukowe wskazują, że aż około 30% wszystkich typów nowotworów powstaje w wyniku genetycznie uwarunkowanych predyspozycji. Identyfikacja mutacji konstytucyjnych pozwala na prowadzenie działań profilaktycznych u pacjenta oraz umożliwia wykrycie nowotworu jeszcze na wczesnym etapie jego rozwoju, kiedy szanse wyleczenia są bardzo duże.

Zestawy Primerdesign snpsig wykorzystują unikalna metodykę genotypowania, aby zmaksymalizować rozdzielczość między próbkami typu dzikiego a próbkami wariantowymi. Te nowatorskie zestawy mogą być używane na dowolnej maszynie do PCR w czasie rzeczywistym przy użyciu znanych protokołów. Szablony kontroli pozytywnej dla typu dzikiego i wariantów są dostarczane w każdym zestawie, aby ułatwić interpretację danych.

W skład zestawu snpsig Real-time PCR Genotyping kit do wykrywania Prothrombin (G20210A) wchodzi:

  • zliofilizowana mieszanina starterów i sond – typ dziki/warianty (na 50 testów)
  • kontrole pozytywne  – standardy do krzywej wzorcowej ilości kopii  – typ dziki/warianty
  • woda wolna od nukleaz

 

Specyfikacja

  • Z-Path-GT-Prothrombin-G20210A

    snpsig Real-Time PCR Standard, 50 oznaczeń

Przechowywanie

Zestaw jest transportowany w temperaturze pokojowej, a po odbiorze należy go przechowywać w temperaturze -20ºC. Po rehydratacji odczynników należy zminimalizować czas ekspozycji na działanie temperatur powyżej -20°C przez dłużej niż 30 minut. Unikać niepotrzebnego zamrażania/rozmrażania. Zestaw jest stabilny przez sześć miesięcy od pierwszego użycia.

Do pobrania