Zestaw Real-Time PCR genesig Universal Fish Detection Kit

PrimerDesign
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Zestaw genesig Universal Fish Detection Speciation Kit – umożliwia wykrycie sekwencji specyficznych dla Universal Fish w próbkach żywności.

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Szybka i wiarygodna identyfikacja składu żywności jest niezwykle istotna zarówno ze względów zdrowotnych, jak i ekonomicznych. Metody biologii molekularnej jak PCR oraz jego odmiany cieszą się dużym powodzeniem, zwłaszcza w kwestii identyfikacji zafałszowań. Zafałszowania żywności dotyczą takich produktów żywnościowych jak: miód naturalny, soki owocowe, dżemy, wina, wyroby spirytusowe, oliwa, ryby, mięso i jego przetwory oraz przetwory mleczne. Obecnie z praktyką tą można się spotkać we wszystkich krajach Europy, a główną grupę stanowią produkty mięsne i mleczne.

Primerdesign oferuje wiele rozwiązań do identyfikacji ewentualnych zafałszowań mięsa i produktów mięsnych. Identyfikacja opiera się o wykrywanie sekwencji mitochondrialnego DNA (mtDNA), specyficznej dla danego gatunku mięsa. Genom mitochondrialny jest idealnym celem, ponieważ został zsekwencjonowany dla wielu gatunków, co pozwala na kompleksową analizę bioinformatyczną, a następnie staranne zaprojektowanie specyficznego układu, wykrywającego jedynie pożądany gatunek, jednocześnie wykluczając wykrywanie gatunków pokrewnych. Ponadto, ze względu na dużą liczbę kopii, czułość wykrywania jest do 100 razy większa niż w przypadku testu opartego o jądrowe DNA.

Zestawy oferowane przez PrimerDesign, zawierają dodatkowe komponenty, które zwiększają dokładność specjacji. Multipleksowy format testu umożliwia wykrywanie w jednym dołku sekwencji specyficznych, zarówno dla konkretnego gatunku, jak i uniwersalnych „universal animal detection”.

Zestaw genesig Universal Fish Detection Speciation Kit – umożliwia wykrycie sekwencji specyficznych dla Universal Fish w próbkach żywności.

Zestaw występuje w wersji:

 1. STANDARD:
  – zliofilizowana mieszanina starterów i sond
  – kontrola pozytywna
  – wewnętrzna kontrola ekstrakcji
  – wewnętrzna kontrola ekstrakcji DNA/RNA
  – woda wolna od nukleaz

 

Zestawy genesig są idealnym rozwiązaniem do detekcji kilku lub wielu celów molekularnych w tym samym czasie, gdyż każdy zestaw opiera się na tych samych znormalizowanych protokołach i warunkach temperaturowo-czasowych reakcji qPCR. Zestawy są kompatybilne z powszechnie używanymi aparatami do qPCR.

Specyfikacja

 • Z-Path-SS-uni-fish-V2.0

  genesig Real-Time PCR Standard, 100 oznaczeń

Przechowywanie

Zestaw jest transportowany w temperaturze pokojowej, a po odbiorze należy go przechowywać w temperaturze -20ºC. Po rehydratacji odczynników należy zminimalizować czas ekspozycji na działanie temperatur powyżej -20°C przez dłużej niż 30 minut. Unikać niepotrzebnego zamrażania/rozmrażania. Zestaw jest stabilny przez sześć miesięcy od pierwszego użycia.

Do pobrania