Zestaw quasa JAK2 V617F mutation Genotyping Kit

PrimerDesign
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Zestawy genesig Real-time PCR Genotyping Kit do wykrywania JAK2 V617F Mutationmutation detection by quantitative allele specific amplification(quasa)

SKU: Z-Path-GT-QU-JAK2-617 Kategorie: ,

Primerdesign oferuje gamę ponad 300 zestawów diagnostycznych z serii genesig, które opierają się na technologii amplifikacji kwasów nukleinowych (NAT), powszechnie stosowaną m.in. do wykrywania i oznaczania drobnoustrojów.  Zestawy zostały zaprojektowane  z możliwie najszerszym profilem detekcji, aby zapewnić wykrycie wszystkich istotnych klinicznie szczepów i podtypów. Startery wykazują 100% homologii z ponad 95% sekwencji  w bazie danych NCBI dostępnych w czasie projektowania.

 

Wyróżnia się dwa typy mutacji związanych z rozwojem choroby nowotworowej – mutacje somatyczne oraz mutacje germinalne, zwane również konstytucyjnymi. Pierwsze powstają spontanicznie w  ciągu życia pacjenta na skutek działania czynników środowiskowych. Drugi rodzaj mutacji warunkuje genetyczne predyspozycje do rozwoju choroby nowotworowej. Dane naukowe wskazują, że aż około 30% wszystkich typów nowotworów powstaje w wyniku genetycznie uwarunkowanych predyspozycji. Identyfikacja mutacji konstytucyjnych pozwala na prowadzenie działań profilaktycznych u pacjenta oraz umożliwia wykrycie nowotworu jeszcze na wczesnym etapie jego rozwoju, kiedy szanse wyleczenia są bardzo duże.

Zestawy Primerdesign quasa (Quantitative Allele Specific Amplification) do wykrywania rzadkich mutacji. W przypadku raka nabyte mutacje mają znaczenie diagnostyczne, prognostyczne i terapeutyczne. Jednak te mutacje mogą być obecne na bardzo niskim poziomie jako odsetek całkowitego DNA w próbce. Zestawy quasa zapewniają specyficzne i czułe wykrywanie aż do niskich ilości kopii w obecności konkurującego DNA typu dzikiego

W skład zestawu genesig Real-time PCR Genotyping kit do wykrywania JAK2 V617F Mutationmutation detection by quantitative allele specific amplification(quasa) wchodzi:

  • zliofilizowana mieszanina starterów i sond – typ dziki/warianty (na 50 testów)
  • kontrole pozytywne  – standardy do krzywej wzorcowej ilości kopii  – typ dziki/warianty
  • woda wolna od nukleaz

 

Specyfikacja

  • Z-Path-GT-QU-JAK2-617

    quasa Real-Time PCR Standard, 50 oznaczeń

Przechowywanie

Zestaw jest transportowany w temperaturze pokojowej, a po odbiorze należy go przechowywać w temperaturze -20ºC. Po rehydratacji odczynników należy zminimalizować czas ekspozycji na działanie temperatur powyżej -20°C przez dłużej niż 30 minut. Unikać niepotrzebnego zamrażania/rozmrażania. Zestaw jest stabilny przez sześć miesięcy od pierwszego użycia.

Do pobrania