X-Gal

BIOLINE Ltd.
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolylo-beta-D-galaktopiranozyd) to nieindukcyjny, barwny substrat dla β-galaktozydazy, która hydrolizuje X-gal do precypitatu o intensywnie niebieskiej barwie. X-gal jest używany najczęściej w połączeniu z IPTG w screeningu rekombinowanych klonów Escherichia coli opartym o znany z plazmidów pUC18/19 system selekcji białe/niebieskie kolonie.

SKU: X-GAL BIO-37035 Kategoria:

X-Gal może być stosowany w biologii molekularnej do wykrywania produktu genu gal, a także w mikrobiologii, gdzie jest stosowany do wykrywania mikroorganizmów wykazujących aktywność ß-galaktozydazy (zwykle bakterii z grupy coli). Można go łączyć z R-substratami w celu rozróżnienia między dwoma gatunkami organizmów na tej samej płytce.

X-GAL jest rozpuszczalny w N,N-dimetyloformamidzie.

Produkt jest również wykorzystywany do selekcji aktywności genów reporterowych β-galaktozydazy w transfekowanych komórkach eukariotycznycyh oraz do detekcji β- galaktozydazy w badaniach immunologicznych i histochemicznych.

Właściwości:

  • idealny do klonowania – daje intensywny niebieski osad po hydrolizie przez β-galaktozydazę
  • niezwykle czysty – potwierdzony przez TLC

Aplikacje:

  • niebieskie/białe systemy klonowania
  • immunoblotting
  • testy immunocytochemiczne
  • pożywki do mikrobiologii i hodowli komórkowych

Specyfikacja

  • X-GAL (1g)

    BIO-37035

Przechowywanie

Wszystkie składniki po otrzymaniu powinny być  przechowywane w temperaturze -20°C dla optymalnej stabilności. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Przechowywać z dala od światła.

W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność odczynników jest utrzymywana do daty ważności wskazanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.

Do pobrania