Wzorce ilościowe do qPCR – PCR Quantification Standards

W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Standardy ilościowe zawierają czyste DNA, o znanym stężeniu, wyekstrahowane z określonych mikroorganizmów. Stanowią referencyjny materiał wykorzystywany w technikach PCR i qPCR m.in. do przygotowania krzywej wzorcowej lub do określenia stężenia DNA w badanej próbce. Dodatkowo mogą być wykorzystane jako kontrola w reakcjach PCR.

Preparaty zawierają genomowe DNA wyekstrahowane z określonych mikroorganizmów. Wyjściowy materiał  DNA jest analizowany standardowymi metodami w celu określenia integralności i ilości DNA. Jedynie czyste i niezniszczone DNA o wielkości >10 pz (oznaczone na żelu agarozowym) i o czystości  OD260/280 > 1.8 jest wykorzystana. Ostatecznie ekstrakt DNA jest częściowo zsekwencjonowany w celu potwierdzenia tożsamości gatunku.

Zalecane użycie:

 • przygotowanie krzywej wzorcowej
 • walidacja metody zgodnie z wytycznymi EP 2.6.7

Zawartość:

 • produkt liofilizowany: 1 fiolka z 1×10
 • bufor rehydratacyjny: 3 fiolki z 10 mM buforem Tris-HCl, pH 8,5

Specyfikacja

 • Cat. No. 52-0116

  Acholeplasma laidlawii
 • Cat. No. 52-5571

  Bordetella pertussis
 • Cat. No. 52-0083

  Escherichia coli
 • Cat. No. 52-0101

  Legionella pneumophila
 • Cat. No. 52-0129

  Mycoplasma arginini
 • Cat. No. 52-0117

  Mycoplasma fermentans
 • Cat. No. 52-0115

  Mycoplasma gallisepticum
 • Cat. No. 52-0130

  Mycoplasma hyorhinis
 • Cat. No. 52-0112

  Mycoplasma orale
 • Cat. No. 52-0119

  Mycoplasma pneumoniae
 • Cat. No. 52-0124

  Mycoplasma synoviae
 • Cat. No. 52-0103

  Mycoplasma salivarium
 • Cat. No. 52-0071

  Pseudomonas aeruginosa
 • Cat. No. 52-0164

  Spiroplasma citri

Przechowywanie

Składniki należy przechowywać w temperaturze od +2 do +8 °C.