virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0

Gerbion
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Zestaw virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0 przeznaczony jest do równoczesnego wykrywania RNA nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) i podrodzaju Sarbecovirus (SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2) wyizolowanego z próbek biologicznych

SKU: VirellaSARS-CoV-2 seqc Kategoria:

Zestaw virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0 to test przesiewowy do równoczesnego wykrywania RNA nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) i podrodzaju Sarbecovirusa (Betakoronawirus związany z SARS: SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2) ekstrahowanych z próbek biologicznych.

Zestaw zawiera swoiste startery i podwójnie znakowane sondy do amplifikacji RNA (cDNA) SARS-CoV-2 (zarówno gen RdRP, jak i gen S, kanał FAM) oraz RNA (cDNA) podrodzaju Sarbecowirusy (SARS-CoV-1 i SARS-CoV-2, gen E, kanał Cy5) wyekstrahowanych z próbek biologicznych. Zarówno gen E, jak i gen RdRP są sekwencjami docelowymi genomu wirusa, rekomendowanymi przez WHO. Równoczesne wykrycie 3 sekwencji docelowych (gen RdRP, gen S i gen E) zwiększa wiarygodność diagnostyczną nawet w przypadkach mutacji sekwencji docelowej.

Ponadto zestaw virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0 zawiera kontrolny RNA (Internal Process Control, IPC — wewnętrzna kontrola procesu), który jest dodawany podczas ekstrakcji RNA i wykrywany w tej samej reakcji przez sondę znakowaną HEX. Kontrolny RNA umożliwia wykrycie inhibicji reakcji RT-PCR i działa jako kontrola, potwierdzając, że doszło do izolacji kwasu nukleinowego z próbki biologicznej.

Dodatkowo zestaw virellaSARS-CoV-2 seqc real time RT-PCR Kit 2.0 zawiera również wewnętrzną kontrolę systemową (Internal System Control, ISC). ISC składa się ze starterów i sond do wykrywania genu podstawowego metabolizmu komórki (beta-aktyna, u wielu gatunków) w eluacie z próbki biologicznej. ISC pomaga zapobiegać uzyskiwaniu fałszywie ujemnych wyników powstałych na skutek nieprawidłowego pobierania lub transportu próbek. Amplifikację docelowej sekwencji beta-aktyny mierzy się na kanale ROX.

Specyfikacja

  • G01128-96 (CE IVD)

    96 Reakcji
  • G01128-384 (CE IVD)

    384 Reakcje

Przechowywanie

Wszystkie elementy muszą być umieszczone w temperaturze maksumalnej -18°C w ciemności, natychmiast po otrzymaniu. Nie należy używać odczynników po upływie terminu ważności wydrukowanego na opakowaniu.

Dopuszcza się do 20 cykli zamrażania i rozmrażania.

Dla wygody, otwarte odczynniki można przechowywać w temperaturze + 2–8°C do 6 miesięcy. Należy chronić elementy zestawu przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych podczas nastawiania i przeprowadzania reakcji.