Venor®GeM qEP – qPCR Mycoplasma Detection Kit

MINERVA Biolabs
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Zestaw diagnostyczny real-time PCR do wykrywania Mycoplasma ss., zgodny z wymaganiami EP 2.6.7.

SKU: Venor®GeM qEP Kategoria:

Zestaw Venor®GeM qEP wykorzystuje ilościową reakcję qPCR do szybkiego (ok. 3 h) i niezawodnego wykrywania zanieczyszczeń kultur komórkowych mykoplazmami. Test można wykonać za pomocą dowolnego aparatu do qPCR z odczytem na kanale FAM I HEX. Specyficzną amplifikację dla mykoplazm wykrywa się przy długości fali 520 nm (kanał FAM™). Wyniki fałszywie ujemne, spowodowane inhibitorami reakcji PCR i/lub problemami z ekstrakcją, można wiarygodnie zidentyfikować za pomocą kontroli wewnętrznej.

Wszystkie obecnie opisywane gatunki Mollicutes (Mycoplasma, Acholeplasma, Spiroplasma), znane jako zanieczyszczenia kultur komórkowych i składników pożywek, są specyficznie wykrywane poprzez amplifikację wysoce konserwatywnego regionu kodującego 16S rRNA w genomie mykoplazmy.

Rodzaj PCR:

 • test qPCR oparty na sondach TaqMan® (FAM™ i HEX™)

Zalecane użycie:

 • kontrola zanieczyszczeń kultur komórkowych w badaniach i przemyśle
 • wykrywanie mykoplazm zgodnie z wytycznymi: EP 2.6.7, USP <71> oraz JP G3

Skład zestawu:

 • liofilizowana mieszanina starterów / nukleotydów / sond / polimerazy w optymalnych stężeniach w porcjach po 25 reakcji każda
 • bufor rehydratacyjny
 • liofilizowana kontroli pozytywna
 • liofilizowana kontrola wewnętrzna
 • woda do PCR

Zgodność z EP 2.6.7/JP G3:

 • kontrola wewnętrzna DNA Extra (nr kat. 11-9905)
 • standardy 10CFU™ Sensitivity Standards dostępne dla wszystkich gatunków Mycoplasma wymienionych w EP 2.6.7 / JP G3
  Proszę pamiętać, że dane walidacyjne są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Wytyczne EP 2.6.7 wyraźnie stwierdzaja, że „W przypadku użycia komercyjnych zestawów… już udokumentowane etapy walidacji przez producenta zestawu, mogą zastąpić walidację przez użytkownika. Niemniej jednak, działanie zestawu w odniesieniu do jego zastosowania musi zostać wykazane przez użytkownika (np. granica wykrywalności, powtarzalność, wykrywanie krzyżowe”(“Where commercial kits are used …, documented validation points already covered by the kit manufacturer can replace validation by the user. Nevertheless, the performance of the kit with respect to its intended use has to be demonstrated by the user (e.g. detection limit, robustness, cross-detection of other classes of bacteria”).

Specyfikacja

 • Cat. No. 11-9025

  25 Reakcji
 • Cat. No. 11-9100

  100 Reakcji
 • Cat. No. 11-9250

  250 Reakcji

Przechowywanie

Nieotwarte składniki przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C do daty ważności wskazanej na etykiecie. Po rehydratacji składniki należy przechowywać w temperaturze ≤ -18 °C.