TRIsure

BIOLINE Ltd.
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Do oczyszczania wysokiej jakości całkowitego RNA lub jednoczesnej izolacji RNA, genomowego DNA i białka z szerokiej gamy próbek biologicznych. TRIsure hamuje aktywność RNaz, chroniąc tym samym integralność RNA podczas lizy.

1 mL TRIsure wystarcza na izolację RNA i DNA z 1 x107komórek lub z 100 mg tkanki.

TRIsure, jest mieszaniną fenolu, izotiocyjanianu guanidyny i innych związków, które podczas etapu homogenizacji próbki, prowadzą do lizy komórek i inaktywacji RNaz i DNaz. W kolejnym etapie dodaje się chloroform, odpowiedzialny za rozdział DNA, RNA i białka.  Wirowanie w obecności chloroformu prowadzi do utworzenia się 3 faz:

 • przezroczystej fazy wodnej (górnej) zawierającej RNA
 • zielonej fazy organicznej (dolnej)
 • interfazy zawierającej DNA i białka

RNA ekstrahuje się z fazy wodnej przez wytrącanie alkoholem izopropylowym, DNA wytrąca się z warstwy organicznej etanolem, a białka wytrąca się z supernatantu alkoholem izopropylowym.

TRIsure umożliwia niezawodną analizę transkryptomu, genomu i proteomu, ponieważ RNA, DNA i białka pochodzą z tej samej próbki i tej samej populacji komórek.

Właściwości:

 • szybkość – prosty protokół do izolacji wysokiej jakości całkowitego RNA, genomowego DNA i białek w zaledwie 60 minut
 • wydajność – można z cennych próbek (biopsje) izolować sekwencyjnie RNA, DNA i białko
 • wygoda – zielony barwnik umożliwia łatwe określenie faz, co zwiększa dokładność pipetowania
 • elastyczność – objętość odczynnika można skalować w celu efektywnej ekstrakcji małych i dużych ilości komórek i tkanek

Aplikacje:

 • qPCR i RT-qPCR
 • end-point PCR i RT-PCR
 • Northern/Southern/Western blotting
 • genotypowanie
 • analiza ekspresji genów
 • analiza transgeniczna
 • epigenetyka
 • charakterystyka linii komórkowej
 • elektroforeza żelowa 2D
 • spektroskopia masowa

Analizowany materiał

 • Drożdże
 • Grzyby
 • Hodowle komórkowe
 • Komórki/hodowle bakteryjne
 • Krew/osocze
 • Kriosekcja
 • Materiał biopsyjny
 • Oczyszczanie po reakcjach enzymatycznych
 • Tkanki ludzkie i zwierzęce
 • Tkanki roślinne
 • Włosy

Specyfikacja

 • TRIsure (100ml)

  BIO-38032
 • TRIsure (200ml)

  BIO-38033

Przechowywanie

Po otrzymaniu wszystkie składniki zestawu należy przechowywać w temperaturze +4°C. W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność zestawu jest zachowana do daty ważności podanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.