SwabUp™ Lab Monitoring

MINERVA Biolabs
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Kit przeznaczony do bieżącego monitorowania czystości powierzchni roboczych i detekcji kontaminacji.

Zanieczyszczenia, nawet śladowymi ilościami DNA, stanowią bardzo poważny problem podczas pracy z czułymi technikami, takimi jak PCR/qPCR i często mogą prowadzić do otrzymywania wyników fałszywie pozytywnych. Jednym ze źródeł kontaminacji może być m.in. nieumiejętne otwieranie probówek z produktami reakcji PCR, które może prowadzić do zanieczyszczenia powierzchni roboczych, czystych probówek, tipsów, odczynników czy sprzętów. Takie zanieczyszczenia są bardzo trudne do usunięcia i mogą prowadzić do kontaminacji krzyżowych między próbkami. Niestety, zdarzają się nawet w doświadczonych laboratoriach i często pozostają niezauważone.

Zestaw SwabUp™ Lab Monitoring Kit łączy w sobie elementy potrzebne zarówno do optymalnego pobierania próbek z różnych powierzchni laboratoryjnych jak i do wydajnej izolacji DNA. Zestaw przeznaczony jest do monitoringu ewentualnych kontaminacji w laboratoriach biologii molekularnej. W połączeniu z mixem do PCR wolnym od zanieczyszczeń  (ConviFlex™ DNAmp Mix, nr kat. 191-0100) i starterami, zestaw SwabUp™ Lab Monitoring Kit oferuje profesjonalne rozwiązanie w śledzeniu źródeł kontaminacji.

Laboratoria biologii molekularnej powinny mieć wdrożone procedury związanie z monitorowaniem warunków środowiskowych i zapobieganiem kontaminacji oraz w regularnych odstępach czasu, powinny monitorować czystość powierzchni roboczych, w miejscach newralgicznych.

Zalecane użycie:

Zestaw SwabUp™ Lab Monitoring Kit jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego (RUO). Nie jest zalecany do zastosowań klinicznych i diagnostycznych ani do wykrywania zanieczyszczeń RNA.

Zestaw jest polecany do regularnego monitorowania obszarów roboczych w laboratorium i wykrywania zanieczyszczeń DNA. Protokół monitorowania (obszary robocze, z których pobierane są próbki, schemat i częstotliwość pobierania próbek) należy określić na podstawie ryzyka zanieczyszczenia i funkcji pomieszczenia. Rekomendujemy uwzględnienie w harmonogramie badań, powierzchni i sprzętu, które są najczęściej narażone na zanieczyszczenia m.in. wirówki, pipety, stojaki na probówki, zamrażarki, klawiatury komputerowe / myszy / touchpady, pulpity, pokrętła i uchwyty.

Elementy zestawu:

Wymazówki (pakowane pojedynczo) i probówki z buforem, kolumienkowy system do ekstrakcji DNA.

Wymagane materiały eksploatacyjne i urządzenia:

Etanol (> 96 % abs.), probówki reakcyjne 1,5 ml i końcówki z filtrem, ppcjonalnie ConviFlex™ DNAmp Mix Art. No. Nr. 191-XXXX; mikrowirówka, blok grzejny, pipety.

Specyfikacja

  • Cat. No. 181-0010

    10 aplikacji
  • Cat. No. 181-0050

    50 aplikacji

Przechowywanie

Zestaw do izolacji DNA należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Probówki  „Collection Buffer tubes” muszą być przechowywane w temperaturze +2 – +8 °C. Wymazówki można przechowywać w temperaturze +2 do +30 °C.