SensiMix SYBR & Fluorescein Kit

BIOLINE Ltd.
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

 Mieszanina enzymatyczna do amplifikacji w czasie rzeczywistym (ang. real-time PCR). Zestaw SensiMix SYBR & Fluorescein Kit został zwalidowany na wszystkich powszechnie stosowanych aparatach, które wymagają obecności pasywnego barwnika referencyjnego fluoresceiny, kompatybilny z aparatami Bio-Rad (iCycler, MyiQ, iQ5). SensiMix SYBR & Fluorescein Kit cechuje znakomita powtarzalność, czułość i specyficzność zarówno dla matryc DNA, jak i cDNA.

SKU: SensiMix SYBR & Fluorescein Kit QT615-05 Kategorie: ,

Zestaw SensiMix™ SYBR® & Fluorescein został opracowany do bardzo dokładnej reakcji PCR w czasie rzeczywistym i został zwalidowany na platformach PCR w czasie rzeczywistym, które wymagają obecności pasywnego barwnika referencyjnego fluoresceiny

Połączenie najnowszych osiągnięć w dziedzinie chemii buforów i wzmacniaczy reakcji PCR gwarantuje, że zestaw SensiMix™ SYBR® & Fluorescein zapewnia wiarygodne wyniki podczas reakcji real-time PCR prowadzonej w standardowych warunkach cykli termicznych. Polimeraza DNA typu hot-start immobilizowana chemicznie, zapewnia wysoce swoistą amplifikację, co z kolei poprawia czułość testu. 

Zestaw SensiMix™ SYBR® & Fluorescein wraz z zestawem do syntezy cDNA – SensiFAST cDNA Synthesis Kit, łączy optymalną wydajność z szybką syntezą cDNA, bez uszczerbku dla wydajności procesu.

Właściwości:

  • wrażliwość – niezawodne, dokładne wykrywanie fragmentów NA, nawet w niskim stężeniu
  • specyficzność — polimeraza DNA typu hot-start minimalizuje niespecyficzną amplifikację
  • powtarzalność — spójne wyniki między powtórzeniami

Aplikacje:

  • analiza ekspresji genów
  • wykrywanie fragmentów DNA / cDNA
  • profilowanie / kwantyfikacja miRNA
  • analiza zmienności liczby kopii (CNV)

Specyfikacja

  • SensiMix SYBR & Fluorescein Kit (500 reakcji)

    QT615-05

Przechowywanie

Wszystkie składniki zestawu należy po otrzymaniu przechowywać w temperaturze -20°C, aby zapewnić optymalną stabilność. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. Unikaj ekspozycji SYBR® Green I na światło.

W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność zestawu jest zachowana do daty ważności wskazanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.