SensiFAST HRM Kit

BIOLINE Ltd.
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Najnowszej generacji zestaw do genotypowania metodą HRM. Gotowa mieszanina przeznaczona do reakcji real-time PCR z analizą profilu topnienia w wysokiej rozdzielczości (ang. High Resolution Melting – HRM) z wykorzystaniem barwnika EvaGreen®. Szybkość, czułość, specyficzność oraz powtarzalność wyników!

SKU: SensiFAST HRM Kit Kategorie: ,

Zestaw SensiFAST HRM został specjalnie opracowany do szczegółowej charakterystyki próbek w odniesieniu do ich składu nukleotydowego, długości i zawartości par GC z wykorzystaniem reakcji real-time PCR z analizą profilu topnienia w wysokiej rozdzielczości (ang. High Resolution Melting – HRM)  z wykorzystaniem fluoroforu EvaGreen®.  Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie chemii buforów i wzmacniaczy, wraz z polimerazą DNA typu hot-start gwarantuje, że zestaw SensiFAST HRM zapewnia powtarzalną i dokładną analizę HRM.

SensiFAST HRM zawiera EvaGreen®, barwnik fluorescencyjny trzeciej generacji, który selektywnie wiąże się z dwuniciowym DNA. W przeciwieństwie do barwników, takich jak SYBR® Green I, barwnik EvaGreen może być stosowany w wyższych stężeniach bez hamowania reakcji PCR. Wykazuje równe powinowactwo wiązania dla regionów bogatych w pary GC i AT. Połączenie polimerazy DNA SensiFAST, unikalnego systemu buforów i barwnika EvaGreen umożliwia amplifikację i wykrycie nawet najmniejszych różnic w sekwencji. SensiFAST HRM jest również opłacalną alternatywą dla tradycyjnych metod genotypowania opartych na sondach.

Właściwości:

 • dokładność – identyfikacja niewielkich zmian w sekwencji, można odróżnić od siebie wszystkie cztery klasy SNP
 • powtarzalność — spójność między powtórzeniami
 • czułość – skuteczna detekcja nawet przy ograniczonych ilościach próbki
 • elastyczność – umożliwia wiarygodną charakterystykę wszelkich różnic sekwencji
 • szybkość – zwiększenie przepustowości

Aplikacje:

 • genotypowanie SNP
 • charakterystyka haplotypów
 • mapowanie DNA
 • wykrywanie insercji, delecji i translokacji
 • DNA fingerprinting
 • analiza metylacji DNA
 • skanowanie genów
 • identyfikacja gatunku
 • badania populacyjne częstości występowania alleli
 • badania przesiewowe pod kątem utraty heterozygotyczności
6MCXyFSL710

Specyfikacja

 • Stężenie

  2x
 • SensiFAST HRM Kit (500 reakcji)

  BIO-32005
 • SensiFAST HRM Kit (2000 reakcji)

  BIO-32020

Przechowywanie

Wszystkie składniki zestawu należy po otrzymaniu przechowywać w temperaturze -20°C. W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność zestawu jest zachowana do daty ważności podanej na etykiecie opakowania zewnętrznego. Unikaj ekspozycji EvaGreen na światło.