RT-qPCR Extraction Control Orange

BIOLINE Ltd.
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Kontrola poprawności procesu ekstrakcji w zestawach diagnostycznych. Pomaga również określić obecność ewentualnych inhibitorów w próbce. Zmniejsza prawdopodobieństwo uzyskania fałszywie ujemnego wyniku w próbce RNA. Idealna do zestawów diagnostycznych przeznaczonych do detekcji wirusów RNA!

Kontrola RT-qPCR Extraction Control Orange jest kompatybilna z dostępnymi zestawami do ekstrakcji RNA (membrana krzemionkowa i matryce CHELEX) i została przetestowana m.in. na  ABI-7500, LightCycler 480®, RotorGene-Q™, Mic i MX3005P ®. Wykorzystuje barwnik Cal Fluor® Orange 560, jest również dostępna w opcji z barwnikiem Quasar®670. Oba są zoptymalizowane do multipleksowego qPCR.

 • Poprzednio RNA Extraction Control 560.

Powszechną metodą do monitorowanie ewentualnego procesu inhibicji w analizie qPCR jest dodanie znanej ilości kontrolnego RNA (spike-in) po ekstrakcji RNA. Niestety takie rozwiązanie nie może zostać wykorzystane do kontroli samego procesu ekstrakcji. Dlatego firma Meridian opracowała kontrolę RT-qPCR Extraction Control, która jest równolegle izolowana wraz z badaną próbką. Przy czym kontrola ekstrakcji jest tak samo wrażliwa na inhibicję jak próbka badana.

RT-qPCR Extraction Control ma określone stężenie i zawiera sekwencję RNA kontroli wewnętrznej. Ta sekwencja nie ma żadnej homologii z jakimkolwiek organizmem oraz w bardzo minimalnym stopniu wpływa na detekcję RNA. Kontrolę dodaje się do buforu lizującego, wraz próbką docelową, przed ekstrakcją RNA. Następnie dodaje się „control mix”, który zawiera startery i sondę. Pozytywny sygnał pochodzący z kontroli wewnętrznej potwierdza powodzenie etapu ekstrakcji.

Aplikacje:

 • wykrywanie patogenów
 • ocena ryzyka raka
 • analiza ekspresji genów
 • skuteczność farmakoterapii
 • walidacja biomarkerów
 • analiza zmienności liczby kopii (CNV)
 • genotypowanie
 • detekcja wirusów

Specyfikacja

 • RT-qPCR Extraction Control Orange (500 reakcji)

  MDX029

Przechowywanie

Wszystkie składniki zestawu powinny być po otrzymaniu przechowywane w temperaturze -80°C. W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność zestawu jest zachowana do daty ważności podanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.