RiboSafe RNase Inhibitor

BIOLINE Ltd.
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

RiboSafe Inhibitor RNaz jest rekombinowanym białkiem, który hamuje aktywność szerokiego spektrum eukariotycznych RNaz, takich jak RNaza A, RNaza B, RNaza C.

Głównym zagrożeniem dla trwałości RNA są wszechobecne enzymy – rybonukleazy (RNazy), które należą do klasy hydrolaz. Występują one powszechnie w środowisku i mogą zostać wprowadzone do eksperymentu na wiele sposobów: podczas izolacji RNA, przenoszenie z gołych rąk lub końcówek pipet. Zanieczyszczenie RNazą często może pozostać niezauważone i skutkowac może niepowodzeniem analizy. Dlatego też praca z RNA wymaga zachowania szczególnej ostrożności oraz określonych standardów.

RiboSafe RNase Inhibitor jest idealnym rozwiązaniem w przypadku aplikacji zależnych od RNA, takich jak RT-qPCR, gdzie nawet śladowa ilość RNazy może być szkodliwa dla końcowego wyniku eksperymentu.

RiboSafe RNase Inhibitor weryfikowany jest pod kątem: czystości (elektroforeza SDS-PAGE), obecności endo- i egzonukleaz, termostabilności, inhibicji przy różnych poziomach pH oraz aktywności w obecności lub nieobecności DTT. Dzięki temo możliwe jest stosowanie inhibitora RiboSafe RNase Inhibitor w wysoce czułych technikach, takich jak jednokomórkowa RT-PCR, transkrypcja i translacja in vitro.

Właściwości:

 • skuteczność – skutecznie hamuje aktywność RNaz, w tym RNaz A, B i C
 • wysoka jakość – brak zanieczyszczeń DNaz, RNaz, fosfataz i nikaz dla większego bezpieczeństwa próbki
 • wytrzymałość – enzym pozostaje aktywny w temperaturze do 55 oC w szerokim zakresie stężeń DTT i wartościach pH
 • elastyczność – kompatybilny z powszechnie stosowanymi enzymami (np. odwrotną transkryptazą)

Aplikacje:

 • oczyszczanie RNA
 • synteza cDNA
 • one-step RT-PCR
 • one-step RT-qPCR
 • transkrypcja/translacja in vitro
 • sekwencjonowanie RNA

Specyfikacja

 • Stężenie

  40 u/µL
 • RiboSafe RNase Inhibitor - 62.5 µL (2,500 u)

  BIO-65027
 • RiboSafe RNase Inhibitor - 250 µL (10,000 u)

  BIO-65028

Przechowywanie

Wszystkie składniki zestawu powinny być po otrzymaniu przechowywane w temperaturze -20°C.

W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność zestawu jest zachowana do daty ważności podanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.