RiboSafe RNase Inhibitor

BIOLINE Ltd.

RiboSafe Inhibitor RNaz jest rekombinowanym białkiem, który hamuje aktywność szerokiego spektrum eukariotycznych RNaz, takich jak RNaza A, RNaza B, RNaza C.

Głównym zagrożeniem dla trwałości RNA są wszechobecne enzymy – rybonukleazy (RNazy), które należą do klasy hydrolaz. Występują one powszechnie w środowisku i mogą zostać wprowadzone do eksperymentu na wiele sposobów: podczas izolacji RNA, przenoszenie z gołych rąk lub końcówek pipet. Zanieczyszczenie RNazą często może pozostać niezauważone i skutkowac może niepowodzeniem analizy. Dlatego też praca z RNA wymaga zachowania szczególnej ostrożności oraz określonych standardów.

RiboSafe RNase Inhibitor jest idealnym rozwiązaniem w przypadku aplikacji zależnych od RNA, takich jak RT-qPCR, gdzie nawet śladowa ilość RNazy może być szkodliwa dla końcowego wyniku eksperymentu.

RiboSafe RNase Inhibitor weryfikowany jest pod kątem: czystości (elektroforeza SDS-PAGE), obecności endo- i egzonukleaz, termostabilności, inhibicji przy różnych poziomach pH oraz aktywności w obecności lub nieobecności DTT. Dzięki temo możliwe jest stosowanie inhibitora RiboSafe RNase Inhibitor w wysoce czułych technikach, takich jak jednokomórkowa RT-PCR, transkrypcja i translacja in vitro.

Właściwości:

 • skuteczność – skutecznie hamuje aktywność RNaz, w tym RNaz A, B i C
 • wysoka jakość – brak zanieczyszczeń DNaz, RNaz, fosfataz i nikaz dla większego bezpieczeństwa próbki
 • wytrzymałość – enzym pozostaje aktywny w temperaturze do 55 oC w szerokim zakresie stężeń DTT i wartościach pH
 • elastyczność – kompatybilny z powszechnie stosowanymi enzymami (np. odwrotną transkryptazą)

Aplikacje:

 • oczyszczanie RNA
 • synteza cDNA
 • one-step RT-PCR
 • one-step RT-qPCR
 • transkrypcja/translacja in vitro
 • sekwencjonowanie RNA

Specyfikacja

 • Stężenie

  40 u/µL
 • RiboSafe RNase Inhibitor - 62.5 µL (2,500 u)

  BIO-65027
 • RiboSafe RNase Inhibitor - 250 µL (10,000 u)

  BIO-65028

Przechowywanie

Wszystkie składniki zestawu powinny być po otrzymaniu przechowywane w temperaturze -20°C.

W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność zestawu jest zachowana do daty ważności podanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.

Produkty powiązane

ISOLATE II RNA Micro Kit
667,33 - 3 172,16 netto Zobacz
ISOLATE II RNA Mini Kit
573,34 - 8 731,67 netto Zobacz
ISOLATE II RNA Plant Kit
596,84 - 2 429,64 netto Zobacz