qPCR Cycler Check™ Kit

MINERVA Biolabs
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Zestaw do walidacji termocyklerów qPCR zgodnie z wymaganiami prawnymi (np. ISO 17025, EN 45001, ISO 13485, ISO/TS 20836:2007, GLP, GMP, IQ/OQ/PQ, itp.).

SKU: qPCR Cycler Check™ Kategorie: ,

Fałszywie ujemne wyniki PCR są jednym z krytycznych elementów i mogą być spowodowane wadliwym dzialaniem aparatu do PCR. Weryfikacja prawidłowej temperatury używanego sprzętu jest na ogół żmudnym zadaniem. Ponadto zapewnienie zgodności kalibracji termocyklerów PCR z systemami zarządzania jakością nie jest łatwe do osiągnięcia.

Zestaw qPCR Cycler Check™ Kit umożliwia monitorowanie temperatury termocyklera,  poprzez przeprowadzenie na nim wrażliwej na temperaturę reakcji qPCR (monitorowanie górnego i dolnego zakresu temperatury w jednej reakcji). Sekwencje startery/sonda zostały zaprojektowane tak, aby były niezwykle wrażliwe na wahania temperatury i jej jednorodność oraz czas. Zaobserwujemy zmianę krzywej amplifikacji, jeżeli temperatura będzie się wahała o więcej niż 2 °C od ustawionej wartości . Termocykler jest sprawdzany przy typowych ustawieniach reakcji PCR, aby odzwierciedlić większość typowych aplikacji. Jedynie wysoce wydajne reakcje PCR umożliwiają amplifikację użytej sekwencji.

Typy cyklerów:

  • termocyklery Real-time PCR (qPCR)

Korzyści:

  • nie potrzeba dodatkowego sprzętu, przyrządów ani oprogramowania
  • sondy są oznakowane różnymi barwnikami fluorescencyjnymi (FAM™ i ROX™), aby umożliwić indywidualną ocenę każdego zakresu temperatur
  • zestaw zawiera wszystkie niezbędne komponenty: zliofilizowane startery/sondy, polimerazę, nukleotydy, bufor rehydratacyjny i kontrole

Specyfikacja

  • Cat. No. 57-2202

    4 walidacje

Przechowywanie

Nieotwarte składniki przechowywać w temperaturze od +2°C do +8°C do daty ważności wskazanej na etykiecie. Wszystkie odczynniki z wyjątkiem kontroli muszą być użyte bezpośrednio po nawodnieniu. Wygodny format mieszanki walidacyjnej w jednorazowych porcjach (1 test walidacyjny na fiolkę) zapobiega powtórnemu zamrażaniu-rozmrażaniu i marnowaniu cennych odczynników.