Proteinaza K

MINERVA Biolabs
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Proteinaza K jest enzymem proteolitycznym. Ma szerokie zastosowanie przy trawieniu protein, włączając DNazy i RNazy, podczas izolacji kwasów nukleinowych bez naruszania ich struktury. Enzym ten jest aktywny podczas szerokiego zakresu warunków reakcji, włączając podwyższoną temperaturę, czy obecność SDS.

Zestaw Venor®GeM Sample Preparation Kit jest przeznaczony do wysoce wydajnej ekstrakcji DNA mykoplazm ze standardowych próbek, takich jak supernatanty hodowli komórkowych zawierające do 106 komórek. Inne próbki, takie jak osady komórkowe, surowica lub produkty fermentacji, mogą zawierać białka w stężeniu wyższym niż 10 mg/ml. Próbki te mogą wymagać dodatkowego etapu trawienia proteinazą K, aby zwiększyć wydajność i czułość procesu izolacji.

Opcjonalnie w połączeniu z zestawem Venor®GeM Sample Preparation Kit (Minerva Biolabs) lub Microsart® AMP Extraction Kit (Sartorius):

  • dodaj 10 µl uwodnionej proteinazy K do każdej próbki natychmiast po dodaniu Conditioner (Venor®GeM Sample Preparation Kit) lub Buffer A (Microsart® AMP Extraction).Dalej postępuj według instrukcji.

Zawartość:

  • proteinaza K: 1 fiolka, liofilizowana
  • bufor nawadniający: 1 fiolka

Rozpuść liofilizowaną proteinazę K w 550 µl dołączonego buforu do rehydracji.

Specyfikacja

  • Cat. No. 56-0002

    50 izolacji

Przechowywanie

Liofilizowany produkt należy przechowywać w temperaturze od +2 do +8 °C. Uwodniony roztwór przechowywać w temperaturze ≤ -18 °C.

Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania.

Do pobrania

Protokół produktu

Proteinase K

Ulotka produktu

Proteinase K

SDS produktu

Proteinase K