PLT Spin Medium

pluriSelect

Gotowe do użycia, sterylne medium (pH 6.8-7.4), do izolacji in vitro płytek krwi (trombocyty, PLT) ze świeżej krwi obwodowej.