Oligo (dT)18

BIOLINE Ltd.
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Oligo (dT)18 do produkcji cDNA z mRNA zawierającego ogon poli (A). Zasadniczo działa jako starter dla reakcji katalizowanej przez odwrotną transkryptazę.

Startery oligo (dT)18 są to jednonicowe, krótkie sekwencje złożone z 12 do 18 deoksytymidyn. Nadają się do stosowania jako starter do syntezy pierwszej nici cDNA z odwrotną transkryptazą.

Sekwencję starterów można przedstawić jako 5′-d (TTT TTT TTT TTT TTT TTT) -3.

Podczas odwrotnej transkrypcji starter oligo dT hybrydyzuje z poliadenylowanym ogonem znajdującym się na końcu 3′ większości eukariotycznych mRNA rozpoczynając proces.

Mieszanina losowych starterów heksamerowych i oligo(dT) może poprawić czułość syntezy cDNA.

Właściwości:

  • długi oligonukleotyd – bardziej termostabilne odwrotne transkryptazy działają lepiej z dłuższymi starterami
  • wiąże tylko z mRNA -może być użyty do syntezy cDNA z całkowitym RNA

Aplikacje:

  • synteza cDNA z odwrotną transkryptazą

Specyfikacja

  • Stężenie

    100 µl; 270 ng/µl
  • Oligo (dT)18 (27 µg, 100 µl)

    BIO-38029

Przechowywanie

Wszystkie składniki powinny być po otrzymaniu przechowywane w temperaturze -20°C dla optymalnej stabilności. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.

W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność odczynników jest utrzymywana do daty ważności wskazanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.