MyTaq One-Step RT-PCR Kit

BIOLINE Ltd.
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Zestaw do syntezy cDNA i przeprowadzenia reakcji PCR w jednej probówce.

SKU: MyTaq One-Step RT-PCR Kit Kategorie: , , ,

MyTaq™ One-Step RT-PCR łączy najnowsze osiągnięcia w dziedzinie chemii buforów z ultraczystymi dNTPs oraz z odwrotną transkryptazą i polimerazą nowej generacji typu hot-start MyTaq HS. Dzięki temu zestaw umożliwia szybką, wysoce specyficzną i ultraczułą amplifikację docelowych RNA z przeznaczeniem do dalszych aplikacji.

Zestaw MyTaq One-Step RT-PCR jest idealnym narzędziem do analizy RNA i oceny ekpresji poprzez jakościową lub pół-ilościową analizę poziomu transkrypcji RNA. Wykorzystanie starterów specyficznych dla genu wzmacnia amplifikację matrycy, jednocześnie eliminując amplifikację nieswoistych produktów, zapewniając tym samym wysoce wydajną i czułą transkrypcję już od 3 pg całkowitego RNA.

Zestaw MyTaq One-Step RT-PCR doskonale nadaje się do syntezy dwuniciowego cDNA i późniejszej analizy ekspresji genów (w szerokim zakresie temperatur). Zastosowanie wyższych temperatur może zwiększyć nie tylko wydajność ale i specyficzność transkrypcji, w przypadku regionów RNA z dużą zawartością par GC i/lub struktur drugorzędowych. Synteza pierwszej nici cDNA na matrycy całkowitego RNA, mRNA i RNA transkrybowanego in vitro.

Właściwości:

 • wrażliwość — zawiera mieszaninę RT o wysokim powinowactwie i nowatorską polimerazę MyTaq HS, umożliwiając amplifikację z ≥3 pg całkowitego RNA, nawet przy małej liczbie kopii
 • wydajność — specjalnie opracowane bufory maksymalizują wydajność zarówno etapu odwrotnej transkrypcji jak i reakcji PCR
 • wytrzymałość – stabilność enzymu w wyższych temperaturach inkubacji, może zwiększyć nie tylko wydajność ale i specyficzność transkrypcji, w przypadku regionów RNA z dużą zawartością par GC i/lub struktur drugorzędowych
 • specyficzność – polimeraza MyTaq HS DNA jest enzymem typu hot-start, który pozostaje całkowicie nieaktywny podczas konfiguracji PCR, aby zapobiec amplifikacji nieswoistych fragmentów
 • wygoda – mastermiks typu „all-in-one-tube”, który poprawia szybkość, wygodę i dokładność RT-PCR

Aplikacje:

 • analiza ekspresji genów
 • analiza transkrypcji
 • klonowanie cDNA
 • multiplex RT-PCR
o9uebJs3rPs

Specyfikacja

 • MyTaq™ One-Step RT-PCR Kit (25 reakcji)

  BIO-65048
 • MyTaq™ One-Step RT-PCR Kit (100 reakcji)

  BIO-65049

Przechowywanie

Wszystkie składniki powinny być po otrzymaniu przechowywane w temperaturze -20°C dla optymalnej stabilności. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.

W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność odczynników jest utrzymywana do daty ważności wskazanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.