MyTaq HS Mix, 2x

BIOLINE Ltd.
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Gotowy do użycia mix, z wysoce specyficzną polimerazą MyTaq HS, która gwarantuje wydajność, czułość, szybkość i powtarzalność podczas amplifikacji dowolnej matrycy DNA.

SKU: MyTaq HS Mix Kategorie: , , , ,

Gotowy do użycia MyTaq HS Mix zawiera polimerazę nowej generacji MyTaq HS, o zwiększonym powinowactwie do DNA, umożliwiając niezawodną amplifikację, nawet w przypadku małej ilości matrycy lub w obecności inhibitorów. Dodatkowow specjalnie opracowany bufor, w skład którego wchodzą w optymalnych stężeniach: dNTP, MgCl2 i wzmacniacze reakcji PCR, pomaga wyeliminować konieczność optymalizacji prowadzonych reakcji. Pozwala to z kolei na zwiększenie przepustowości bez uszczerbku dla specyficzności.

MyTaq HS to polimeraza typu hot start, immobilizowana przeciwciałem, która umożliwia nastawianie reakcji w temperaturze pokojowej. Przeciwciało wiąże się w sposób odwracalny z enzymem, hamując aktywność polimerazy w temp. otoczenia, co uniemożliwia amplifikację starterów-dimerów oraz innych niespecyficznych produktów PCR, tworzonych w niskich temperaturach w czasie nastawiania reakcji PCR. Przeciwciało jest uwalniane od polimerazy DNA podczas reakcji PCR. Właściwości te sprawiają, że polimeraza MyTaq HS jest idealnym rozwiązaniem w przypadku złożonych matryc lub malej liczby kopii.

Właściwości:

 • wrażliwość – wykazuje zwiększone powinowactwo do DNA, poprawiając w ten sposób wydajność amplifikacji, nawet przy ograniczonej ilości matrycy
 • wydajność – nowy system buforów zwiększa przepustowość
 • specyficzność – enzym typu hot-start, nieaktywny podczas nastawiania reakcji PCR, aby zapobiec nieswoistej amplifikacji
 • elastyczność – idealny do amplifikacji dowolnej matrycy do 5 kb, w tym DNA wyekstrahowanego z próbek ludzkich, zwierzęcych czy roślinnych
 • szybkość – gwarantuje czułość i powtarzalność z różnorodnymi matrycami, również w cyklu FAST 
 • wygoda – zawiera wszystkie składniki niezbędne do wysokowydajnej amplifikacji PCR w jednej probówce

Aplikacje:

 • fast PCR
 • multiplex
 • genotypowanie
 • amplifikacja matryc bogatych w pary GC
 • PCR kolonijny
 • wysokowydajny PCR

Specyfikacja

 • Stężenie

  2x
 • MyTaq™ HS Mix (200 reakcji)

  BIO-25045
 • MyTaq™ HS Mix (1000 reakcji)

  BIO-25046

Przechowywanie

Wszystkie elementy są wysyłane w suchym lodzie i po otrzymaniu powinny być przechowywane w temperaturze -20°C, aby zapewnić optymalną stabilność. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność odczynników jest utrzymywana do daty ważności podanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.

W razie potrzeby komponenty mogą być również przechowywane w temperaturze +4°C, chociaż zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C. Przechowywane w temperaturze +4°C odczynniki pozostaną stabilne przez okres 2 tygodni od daty otrzymania.