Monocytes Spin Medium

pluriSelect

Gotowe do użycia, sterylne medium (pH 6.8-7.4), do wzbogacania in vitro monocytów ze świeżej ludzkiej krwi obwodowej i kożuszka leukocytarnego.