ISOLATE II Plasmid Mini Kit

BIOLINE Ltd.
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Zestaw ISOLATE Plasmid Mini Kit przeznaczony jest do szybkiego i wydajnego oczyszczania plazmidowego DNA z hodowli bakteryjnych. Procedura oczyszczania przeprowadzana jest z wykorzystaniem minikolumn wirowniczych, zawierających odpowiednie złoże krzemionkowe wydajnie i selektywnie wiążące kwasy nukleinowe.

SKU: ISOLATE II Plasmid Mini Kit Kategorie: ,

Zestaw ISOLATE II Plasmid Mini Kit zapewnia prostą i wydajną metodę izolacji plazmidowego DNA z kultur bakteryjnych, opartą na kolumnach, bez konieczności stosowania niebezpiecznych odczynników, takich jak fenol. Łącząc lizę alkaliczną z szybkością i łatwością oczyszczania na kolumnach z membraną krzemionkową, ISOLATE II Plasmid Mini Kit gwarantuje izolację wysokiej  jakość plazmidowego DNA. W instrukcji dostępne są oddzielne protokoły dla izolacji: plazmidów wysokokopijnych, plazmidów niskokopijnych, konstruktów P1 i kosmidowego DNA z E. coli oraz izolacji plazmidów z bakterii Gram-dodatnich, takich jak Bacillus, Staphylococcus, Bifidobacteria lub Corynebacteria.

Zestaw ISOLATE II Plasmid Mini Kit został zaprojektowany w celu zapewnienia optymalnej wydajności oczyszczonych produktów w dalszych aplikacjach, w tym w klonowaniu, sekwencjonowaniu i end-point PCR. Dodatkowo, w połączeniu z zestawami SensiFAST Real-Time PCR, może być używany do wysokowydajnej reakcji qPCR.

Rodzaj próbki:

 • płynna hodowla bakteryjna (5 mL)
 • izolacja plazmidów wysokokopijnych: 1 – 5 ml
 • Izolacja plazmidów niskokopijnych i konstruktów P1: 5 – 10 ml

Specyfikacja:

 • czas ekstrakcji: ok. 25 minut/18 próbek
 • pojemność kolumny: ok. 60 µg pDNA
 • średnia wydajność: < 25 µg (1-5 ml); < 40 µg (5-10 ml)
 • objętość elucji: 50 µl
 • maksymalna wielkość plazmidu < 15 kb

Aplikacje:

 • klonowanie
 • sekwencjonowanie
 • trawienie restrykcyjne
 • znakowanie
 • end-point PCR
 • qPCR
 • transfekcja
 • sekwencjonowanie fluorescencyjne
 • transkrypcja in vitro

Analizowany materiał

 • Komórki/hodowle bakteryjne
 • Plazmidy, konstrukty P1, kosmidy

Specyfikacja

 • ISOLATE II Plasmid Mini Kit (10 izolacji)

  BIO-52055
 • ISOLATE II Plasmid Mini Kit (50 izolacji)

  BIO-52056
 • ISOLATE II Plasmid Mini Kit (250 izolacji)

  BIO-52057

Przechowywanie

Wszystkie składniki zestawu powinny być przechowywane w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność odczynników zestawu jest zachowana do daty ważności wskazanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.

Uwaga: RNaza A jest dostarczana w postaci liofilizowanej. Po dodaniu Resuspension Buffer P1 roztwór RNazy A należy przechowywać w temperaturze 4°C. Przy przechowywaniu w 4°C roztwór RNazy A jest stabilny przez co najmniej 6 miesięcy.