IPTG

BIOLINE Ltd.
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

IPTG (izopropylo-β-D-tiogalaktopiranozyd) jest chemicznym analogiem laktozy, który nie jest hydrolizowany przez β-galaktozydazę. Jest on stosowany podczas ekspresji białek rekombinantowych w układzie Tabora-Studiera jako induktor promotora lac.

SKU: IPTG BIO-37036 Kategoria:

IPTG indukuje aktywność operonu lac E. coli poprzez wiązanie i hamowanie represora lac bez ulegania degradacji. Geny kontrolowane przez sekwencje promotora/operatora lac lub tac ulegają, w obecności IPTG, ekspresji na wysokim poziomie.

IPTG jest używany także w połączeniu z X-Gal w screeningu rekombinowanych klonów E. coli opartym o znany z plazmidów pUC18/19 system selekcji białe/niebieskie kolonie.

Właściwości:
  • wolny od dioksanu
  • czystość >99.6% – potwierdzona HPLC

Aplikacje:

  • niebieskie/białe systemy klonowania
  • indukcja operonu lac E. coli – ekspresja białka, klonowanie

Specyfikacja

  • IPTG (proszek, 5g)

    BIO-37036

Przechowywanie

Wszystkie składniki powinny być po otrzymaniu przechowywane w temperaturze -20°C dla optymalnej stabilności. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.

W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność odczynników jest utrzymywana do daty ważności wskazanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.

Do pobrania