EasyLadder I gotowy do użycia

BIOLINE Ltd.

Gotowy do użycia wzorzec masy molekularnej DNA (marker, drabinka DNA), specjalnie zaprojektowany do określania wielkości kwasów nukleinowych w zakresie od 100 do 2000 pz. 

Wyczyść
SKU: EasyLadder I Kategorie: ,

EasyLadder™ I jest wzorcem masy cząsteczkowej, specjalnie zaprojektowanym do łatwego oznaczania wielkości dwuniciowych fragmentów DNA w 0,5-3 % żelach agarozowych TAE lub TBE z 5 regularnie rozmieszczonymi prążkami, w zakresie od 100 pz do 2000 pz. Kilkuminutowa elektroforeza przy wysokim napięciu (ścieżki żelowe 1-3 cm).

Marker EasyLadder I jest od razu gotowy do użycia, z dodanym czerwonym barwnikiem do nakładania próbek, dzięki czemu skracamy czas analizy. Dodatkowo dla każdego z prążków EasyLadder I podano stężenie DNA, dla określenia przybliżonej masy DNA badanego fragmentu.

Właściwości:

 • szeroki zakres rozmiarów – 5 równomiernie rozmieszczonych pasm od 50 pz do 2000 pz
 • gotowy do użycia — skraca czynności związane z przygotowaniem elektroforezy
 • szybka separacja – idealna do produktów PCR
 • dostarczany z czerwonym barwnikiem do nakładania próbki DNA

Aplikacje:

 • określenie wielkości amplikonu PCR
 • potwierdzenie konstrukcji plazmidu
 • mapowanie fragmentów restrykcyjnych

Specyfikacja

 • EasyLadder I (200 ścieżek)

  BIO-33045
 • EasyLadder I (500 ścieżek)

  BIO-33046

Przechowywanie

Wszystkie składniki powinny być po otrzymaniu przechowywane w temperaturze -20°C dla optymalnej stabilności. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność odczynników jest utrzymywana do daty ważności podanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.

Komponenty mogą być również przechowywane w temperaturze +4°C lub temperaturze pokojowej, jeśli jest to wymagane, chociaż przechowywanie w temperaturze -20°C jest zawsze zalecane.

W przypadku przechowywania w temperaturze +4°C, EasyLadder I może być przechowywany do 12 miesięcy.

W przypadku przechowywania w temperaturze pokojowej, EasyLadder I może być przechowywany do 1 miesiąca

Produkty powiązane

Agaroza do biologii molekularnej
737,93 - 1 692,07 netto Zobacz
HyperLadder 100bp (gotowy do użycia)
521,72 - 1 113,95 netto Zobacz
HyperLadder 1kb (gotowy do użycia)
507,62 - 1 099,85 netto Zobacz
HyperLadder 25bp (gotowy do użycia)
756,73 - 2 100,99 netto Zobacz
HyperLadder 50bp (gotowy do użycia)
728,53 - 1 861,28 netto Zobacz
ISOLATE II PCR & Gel Kit
465,32 - 3 609,75 netto Zobacz
MyTaq DNA Polymerase
681,53 - 4 422,89 netto Zobacz