dTTP, 100mM

BIOLINE Ltd.

Gotowy do użycia 100 mM roztwór dTTP o czystości molekularnej w postaci soli litu w oczyszczonej wodzie.

580,26 netto
713,72 brutto

Wysokiej jakości dNTP są niezbędnym warunkiem udanej reakcji PCR, ponieważ obecność zanieczyszczeń spowoduje zmniejszenie czułości amplifikacji i spadek wydajności reakcji. Ultraczyste dNTP poddawane są bardzo rygorystycznym etapom oczyszczania, aby zapewnić czystość większą niż 99%. Są również testowane pod kątem aktywności DNaz, RNaz, proteaz i nikaz. Następnie kontrolowane są pod kątem jakości, zapewniając tym samym, że są odpowiednie dla najbardziej czułych technik PCR.

dTTP jest dostarczony w postaci soli litu. Sole litu mają większą odporność na powtarzające się cykle zamrażania i rozmrażania niż sole sodowe i pozostają sterylne dzięki bakteriostatycznemu działaniu litu na różne mikroorganizmy, co daje większą niezawodność i wydłużony okres trwałości.

Właściwości:

 • wysoka jakość – czystość >99% oznaczona metodą HPLC, idealna do stosowania w reakcjach PCR
 • długi okres ważności – nie ma potrzeby dzielenia na porcje
 • bez enzymów — bez aktywności DNaz, RNaz i nikaz

Aplikacje:

 • amplifikacja DNA
 • RT-PCR
 • qPCR
 • genotypowanie
 • synteza cDNA
 • sekwencjonowanie DNA
 • znakowanie DNA
 • mutageneza

Specyfikacja

 • Stężenie

  100 mM
 • dTTP - 25µmol (1 x 250 μL)

  BIO-39039

Przechowywanie

Wszystkie składniki powinny być po otrzymaniu przechowywane w temperaturze -20°C dla optymalnej stabilności. Należy unikać wielokrotnych cykli zamrażania/rozmrażania. W przypadku przechowywania długoterminowego zaleca się porcjowanie.

W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność odczynników jest utrzymywana do daty ważności wskazanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.

Produkty powiązane

Agaroza do biologii molekularnej
740,66 - 1 698,34 netto Zobacz
Agaroza w tabletkach
2 877,74 netto Zobacz
HyperLadder 1kb (gotowy do użycia)
509,50 - 1 103,92 netto Zobacz
IMMOLASE DNA Polymerase
801,99 - 1 325,65 netto Zobacz
VELOCITY DNA Polymerase
1 481,33 - 2 538,07 netto Zobacz