dTTP, 100mM

BIOLINE Ltd.

Gotowy do użycia 100 mM roztwór dTTP o czystości molekularnej w postaci soli litu w oczyszczonej wodzie.

575,80 netto
708,23 brutto

Wysokiej jakości dNTP są niezbędnym warunkiem udanej reakcji PCR, ponieważ obecność zanieczyszczeń spowoduje zmniejszenie czułości amplifikacji i spadek wydajności reakcji. Ultraczyste dNTP poddawane są bardzo rygorystycznym etapom oczyszczania, aby zapewnić czystość większą niż 99%. Są również testowane pod kątem aktywności DNaz, RNaz, proteaz i nikaz. Następnie kontrolowane są pod kątem jakości, zapewniając tym samym, że są odpowiednie dla najbardziej czułych technik PCR.

dTTP jest dostarczony w postaci soli litu. Sole litu mają większą odporność na powtarzające się cykle zamrażania i rozmrażania niż sole sodowe i pozostają sterylne dzięki bakteriostatycznemu działaniu litu na różne mikroorganizmy, co daje większą niezawodność i wydłużony okres trwałości.

Właściwości:

 • wysoka jakość – czystość >99% oznaczona metodą HPLC, idealna do stosowania w reakcjach PCR
 • długi okres ważności – nie ma potrzeby dzielenia na porcje
 • bez enzymów — bez aktywności DNaz, RNaz i nikaz

Aplikacje:

 • amplifikacja DNA
 • RT-PCR
 • qPCR
 • genotypowanie
 • synteza cDNA
 • sekwencjonowanie DNA
 • znakowanie DNA
 • mutageneza

Specyfikacja

 • Stężenie

  100 mM
 • dTTP - 25µmol (1 x 250 μL)

  BIO-39039

Przechowywanie

Wszystkie składniki powinny być po otrzymaniu przechowywane w temperaturze -20°C dla optymalnej stabilności. Należy unikać wielokrotnych cykli zamrażania/rozmrażania. W przypadku przechowywania długoterminowego zaleca się porcjowanie.

W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność odczynników jest utrzymywana do daty ważności wskazanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.

Produkty powiązane

Agaroza do biologii molekularnej
734,96 - 1 685,27 netto Zobacz
Agaroza w tabletkach
2 855,59 netto Zobacz
HyperLadder 1kb (gotowy do użycia)
505,58 - 1 095,42 netto Zobacz
IMMOLASE DNA Polymerase
795,82 - 1 315,45 netto Zobacz
VELOCITY DNA Polymerase
1 469,93 - 2 518,54 netto Zobacz