dNTP Mix

BIOLINE Ltd.
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

dNTP Mix są to gotowe do użycia, równomolowe roztwory ultraczystych dNTPs: dATP, dCTP, dGTP i dTTP, dostarczane w postaci soli litu.

Wysokiej jakości dNTP są niezbędnym warunkiem udanej reakcji PCR, ponieważ obecność zanieczyszczeń spowoduje zmniejszenie czułości amplifikacji i spadek wydajności reakcji. Ultraczyste dNTP poddawane są bardzo rygorystycznym etapom oczyszczania, aby zapewnić czystość większą niż 99%. Są również testowane pod kątem aktywności DNaz, RNaz, proteaz i nikaz. Następnie kontrolowane są pod kątem jakości, zapewniając tym samym, że są odpowiednie dla najbardziej czułych technik PCR.

dNTP Mix są dostarczane w postaci soli litu, jako równomolowe roztwory dATP, dCTP, dGTP i dTTP . Sole litu mają większą odporność na powtarzające się cykle zamrażania i rozmrażania niż sole sodowe i pozostają sterylne dzięki bakteriostatycznemu działaniu litu na różne mikroorganizmy, co daje większą niezawodność i wydłużony okres trwałości.

Właściwości:

 • wysoka jakość – czystość >99% oznaczona metodą HPLC, idealna do stosowania w reakcjach PCR
 • długi okres ważności – nie ma potrzeby dzielenia na porcje
 • wygodne formaty – dostępne w różnych stężeniach
 • bez enzymów — bez aktywności DNaz, RNaz i nikaz

Aplikacje:

 • amplifikacja DNA
 • RT-PCR
 • qPCR
 • genotypowanie
 • synteza cDNA
 • sekwencjonowanie DNA
 • znakowanie DNA

 

Specyfikacja

 • dNTP Mix - 10 mM (1ml)

  BIO-39044 - 10µmol
 • dNTP Mix - 10 mM (10 x 1ml)

  BIO-39053 - 100µmol
 • dNTP Mix - 40 mM (1 x 500µl)

  BIO-39043 - 20µmol
 • dNTP Mix - 100 mM (1 x 500µl)

  BIO-39028 - 50µmol
 • dNTP Mix - 100 mM (4 x 500µl)

  BIO-39029 - 200µmol

Przechowywanie

Wszystkie składniki zestawu należy po otrzymaniu przechowywać w temperaturze -20°C, aby zapewnić optymalną stabilność. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania. W przypadku przechowywania długoterminowego zaleca się porcjowanie.

W przypadku przechowywania w zalecanych warunkach i prawidłowego postępowania, pełna aktywność zestawu jest zachowana do daty ważności wskazanej na etykiecie opakowania zewnętrznego.