COVID-19 (SARS-CoV-2) Antigen Test Kit (Colloidal Gold)

ANHUI DEEPBLUE MEDICAL TECHNOLOGY CO.

Szybki test kasetkowy, przeznaczony do jakościowej detekcji antygenu wirusa SARS-CoV-2 metodą immunochromatograficzną, w wymazie pobranym z nosogardzieli lub jamy ustno-gardłowej.

Testy do użytku przez profesjonalistów w warunkach laboratoryjnych i poza nimi (POC). Opakowanie zawiera 25 szt.

355,47 netto
355,47 brutto

Niniejszy test wykrywa antygen koronawirusa SARS-CoV-2 (białko N) w pobranej próbce materiału biologicznego (w wymazie). W polu testowym znajdują się przeciwciała skierowane przeciwko antygenowi SARS-CoV-2. Podczas testu badana próbka, sprzężona z cząsteczkami koloidalnego złota, reaguje z cząsteczkami pokrytymi antygenem SARS-CoV-2. Następnie powstały kompleks migruje wzdłuż membrany na zasadzie sił kapilarnych i reaguje w regionie linii testowej. Jeżeli próbka zawiera antygen SARS-CoV-2, w odpowiednim obszarze testowym pojawia się barwna linia.

Wynik testu: jeśli próbka zawiera antygeny SARS-CoV-2, w obszarze linii testowej (T) pojawi się czerwona linia, która wskazuje na dodatni wynik testu. Jeśli próbka nie zawiera antygenów SARS-CoV-2, w obszarze linii testowej (T) nie pojawi się czerwona linia, co wskazuje na wynik ujemny. Każdy test zawiera kontrolę wewnętrzną (linia C), która powinna się zabarwić niezależnie od zabarwienia linii testowej. Jeśli linia C pozostaje niezabarwiona, wynik testu jest nieważny i należy powtórzyć procedurę przy użyciu nowego zestawu testowego.

Właściwości

 • Testy przeznaczone zarówno do testowania osób objawowych jak i bezobjawowych
 • Brak wpływu pojawiających się mutacji wirusa SARS-CoV-2 na wynik testu
 • Test poprawnie wykrywa poniższe warianty wirusa SARS-CoV-2: wariant brytyjski (Alfa), brazylijski (Gamma),  południowoafrykański (Beta), wariant indyjski (Delta)
 • Testy pozytywnie przeszły walidację wykonaną przez laboratorium wpisane na listę Ministerstwa Zdrowia (zatwierdzone do diagnostyki wirusa)
 • Podlegają refundacji NFZ, spełniając wymagania określone w rozporządzeniu Prezesa NFZ nr  42/2021/DSOZ z dnia 05.03.2021 r. w sprawie zasad sprawowania oraz rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Testy zatwierdzone przez Komitet ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE (ujęte w wykazie wzajemnie uznawanych testów antygenowych na terenie UE)
 • Działanie testu potwierdzone niezależnymi badaniami naukowymi

Parametry techniczne

 • Przeznaczony do jakościowego wykrywania antygenu SARS-CoV-2 w wymazie z nosogardzieli, jamy ustnej lub gardła.
 • Odczyt testu w czasie 15-20 minut
 • Odczyt wyniku wizualny, bez konieczności stosowania dodatkowych czytników
 • Czułość pomiaru  96,4%, specyficzność 99,8%

Skład testu

 • 25 indywidualnie pakowanych testów zawierających środek pochłaniający wilgoć
 • 25 blistrów z buforem do ekstrakcji
 • 25 próbówek do ekstrakcji z zakraplaczem
 • 25 sterylnych wymazówek (pakowanych osobno)
 • stojak
 • instrukcja

Analizowany materiał

 • Wymaz z jamy ustno-gardłowej
 • Wymaz z nosogardzieli

Specyfikacja

 • SL030101

  25 testów

Przechowywanie

Testy przechowywać w temperaturze od 4 ℃ ~ 30 ℃, do daty ważności wskazanej na opakowaniu. Dostępne w magazynie partie posiadają termin ważności min. 15 miesięcy. Po otwarciu torebki  z płytką testową, test powinien zostać wykonany w ciągu godziny.

Do pobrania

Certyfikat ISO 13485

Certyfikat

Deklaracja zgodności

Declaration of Conformity

SDS

SDS

Oświadczenie nt. wykrywanych mutacji

Statement