Clean Viral DNA/RNA Kit-Special

CleanNA
W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie prosimy o bezpośredni kontakt z producentem.

Zestaw do izolacji DNA/RNA z wirusów z krwi, osocza, surowicy, śliny i innych płynów ustrojowych z wykorzystaniem kulek magnetycznych.

SKU: CV-DR2304-SP Kategorie: ,

Zestaw Clean Viral DNA/RNA SP jest przeznaczony do niezawodnej i wysokowydajnej izolacji wirusowego DNA i RNA z próbek wymazów nosowo-gardłowych, aspiratów nosogardzieli i popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL). Technologia kulek magnetycznych CleanNA umożliwia izolację wysokiej jakości kwasów nukleinowych wolnych od białek, nukleaz i innych zanieczyszczeń.

Protokół jest w pełni skalowalny i pozwala na izolację kwasów nukleinowych z różnych ilości materiałów wyjściowych. Możliwość automatyzacji przy wykorzystaniu automatycznych stacji pipetujących, robotów (np. Dynamic Devices LYNX™, Hamilton STAR™, Biomek™ i5, Biomek™ i7, Thermo KingFisher™ Flex, Applied Biosystems® MagMAX™ , Qiagen BioSprint).

Używając specjalnie opracowanego buforu do lizy, próbki są poddawane lizie, a kwas nukleinowy jest wiązany z cząsteczkami magnetycznymi, podczas gdy DNazy i RNazy są dezaktywowane. Kwas nukleinowy jest izolowany z lizatów w jednym kroku poprzez wiązanie się z powierzchniami cząsteczek CleanNA. Cząstki magnetyczne CleanNA są oddzielane od lizatów za pomocą urządzenia do separacji magnetycznej. Po kilku szybkich krokach płukania w celu usunięcia śladowych zanieczyszczeń (np. białek i szczątków komórkowych), oczyszczone DNA i RNA są wymywane z cząsteczek CleanNA do dalszych zastosowań przy użyciu wody wolnej od nukleaz lub buforu o niskiej sile jonowej.

Uzyskany kwas nukleinowy może być bezpośrednio użyty w dalszej analizie (np. PCR, trawienie restrykcyjne lub inne reakcje enzymatyczne).

Analizowany materiał

  • Płyny ustrojowe
  • Wirusy
  • Wymaz z jamy ustnej

Specyfikacja

  • Clean Viral DNA / RNA Kit-Special

    CV-DR2304-SP

Do pobrania