Nowości 20 czerwca 2021

Nowość w ofercie – zestaw do izolacji wirusowego i bakteryjnego DNA/RNA ze ścieków

ExtractNow™ Sewage Water DNA/RNA Kit – zestaw do izolacji wirusowego i bakteryjnego DNA/RNA ze ścieków firmy Minerva.

Kontrola jakości ścieków jest niezbędna, zarówno aby ochronić środowisko jak i zapobiegać epidemiom w społeczeństwie.

Zestaw ExtractNow™ Sewage Water DNA/RNA został specjalnie zaprojektowany do izolacji DNA lub RNA z wirusów, bakterii lub wolnokrążącego DNA (np. plazmidy) znajdujących się w osadach ściekowych lub z oczyszczonego supernatantu. Zestaw łączy unikalną opatentowaną technologię wzbogacania biomolekuł z wydajną ekstrakcją DNA/RNA za pomocą separacji magnetycznej.

Parametry:

  • materiał wyjściowy: ścieki (20 ml)
  • po sedymentacji: ~10 ml supernatantu i/lub ~100-200 mg osadu
  • całkowity czas izolacji: ~ 1 godzina
Przejdź do produktu