Materiał wyjściowy – Komórki/hodowle bakteryjne (11)