Informacje 1 września 2023

BLIRT S.A. zmienił nazwę na QIAGEN Gdańsk Sp. z o.o.

Zarząd Spółki BLIRT S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk informuje, że z dniem 01.09.2023 r. Spółka zmieniła formę prawną, firmę (nazwę) oraz adres na:

QIAGEN Gdańsk Sp. z o.o.

z siedzibą w Gdańsku,

Trzy Lipy 3/2.58

80-172 Gdańsk

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0001053182, NIP 583-300-93-29, REGON 220527895, BDO 000035567, Kapitał zakładowy: 1 752 650 zł.

W związku z powyższym, prosimy o używanie poniższych danych we wszystkich wystawianych dla nas dokumentach, fakturach oraz korespondencji:

QIAGEN Gdańsk Sp. z o.o.

dawniej BLIRT S.A.

Trzy Lipy 3 / 2.58

80-172 Gdańsk

NIP: 583-300-93-29

 

Ze względu na przynależność do globalnej grupy kapitałowej Spółka nie kontynuuje działalności dystrybucyjnej na terenie Polski.

W celu złożenia zamówienia lub uzyskania informacji o produkcie od 01.01.2023  prosimy o bezpośredni kontakt z producentem. – lista producentów.